Att tänka på när man ska borra i en betongvägg i lägenhet

Det har blivit allt svårare att göra hål i väggarna för att exempelvis sätta upp tavlor eller att få fast hyllor, och detta beror på materialet som väggen är tillverkad av. Numera är det inte ovanligt att väggarna i lägenheter är framställda av betong, och inte kan man då nöja sig med hammare och spik för att ta sig igenom.

 

Om du planerar att borra i betongvägg i lägenhet och inte är helt säker på hur detta ska gå till på bästa möjliga vis, fortsätt att läsa! Vi ska gå igenom några tips och instruktioner.

 

De olika verktygen

 

Det finns många olika lägenheter i olika prisklasser, men oavsett var man bosätter sig kan man förvänta sig en ganska stor chans att väggarna är tillverkade av betong. För att ha möjligheten att ta sig igenom en betongvägg i lägenhet är det av yttersta vikt att borra, plugga och därefter antingen skruva eller spika för att komma in i väggen utan större svårigheter. En fördel är dock att slitet är värt besväret då fästet kommer att sitta fast i väggen mycket hårt.

 

Om man föredrar att använda en bultpistol istället för att satsa på en borr måste man komma ihåg att det finns risker om man inte är van vid det här verktyget. Detta på grund av att beslaget skjuts in i väggen, så flisor kan träffa en i ögonen om man inte bär skyddsglasögon. En borr är därför säkrare, men inte alltid lika snabb och effektiv. Välj själv vad som passar dig och dina förmågor när du ska borra i betongvägg i lägenhet.

 

Vikten av korrekt fästning

 

Inkorrekt fästning kan leda till en rad problem, men naturligtvis huvudsakligen att hyllan, speglar, tavlor och andra föremål som har fästs på väggen hamnar på golvet. Detta kan bero på att skruven i väggen inte har satts fast på rätt sätt, och resultatet är aldrig positivt. Familjen, husdjuren eller gäster kanske skadas av det fallande föremålet, och en vägghylla som faller i golvet kan även gå sönder.

 

När man ska borra i betongvägg i lägenhet gäller det att man väljer den fästanordningen som är rätt för den typen av fästning som man planerar att utföra. Tänk på att belastningsförmågan blir bättre om väggen är mycket tät, och en ganska liten plugg kan dras nytta av om nu belastningsförmågan är god.

You may also like...